RU
UA EN
Войти
Инструкции Приложение Контакты
Версія Договору: №2023.12.12 Версія Договору: №2024.5.1

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цей Договір є договором приєднання, як його визначено положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, що укладається між Приватним Підприємством «ІНФІНІТ ЧАРДЖ», надалі — Виконавець ‒ особою, що діє відповідно до предмета цього Договору, та Клієнтом ‒ будь-якою особою, яка завантажила мобільний додаток та яка має намір отримати доступ, передбачений цим Договором, та підтвердила такий намір шляхом реєстрації в системі Виконавця, чи яка здійснила вхід у свій обліковий запис в системі Виконавця, а отже вважається такою, що ознайомилася з положеннями Договору, прийняла їх та надала згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних у зв'язку з наданням відповідних послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Виконавець за цим Договором надає доступ до програмного забезпечення зарядного пристрою для електромобілів (надалі – «Доступ»), а Клієнт зобов’язаний оплатити такий Доступ.
 • 1.2. Клієнт зобов'язується оплатити Виконавцеві за виконання цього Договору шляхом попереднього внесення або резервування грошових коштів на суму, яку Клієнт бажає витратити в системі Виконавця. У випадку перевищення або залишку цієї суми, система виконавця списує або повертає з карти або на карту Клієнта різницю в розрахунках. Це може відбуватися як автоматично, так і бути ініційовано Виконавцем або Клієнтом.

2. ОПЛАТА

 • 2.1. Тарифи на доступ до програмного забезпечення кожного зарядного пристрою вказані у мобільному додатку Виконавця.
 • 2.2. Оплата по тарифу за кількість спожитих кіловатів містить спожиті з мережі кіловати з урахування витрат на транспортування та перетворення електроенергії, по значенню з вхідного лічильника змінного струму. Перетворювання та транспортування електроенергії може становити від 1% до 15% в залежності від довжини ввідного кабелю до зарядного пристрою та типу автомобіля.
 • 2.3. Електромобіліст сплачує додатково до 3% еквайреру (фінансова установа відповідальна виключно за додаткову послугу оплати банківськими картами), та додатково за послуги системи управління та моніторингу 5% роялті Агрегатору, від кожної витраченої суми на зарядку електромобіля в системі Агрегатора, шляхом мовчазної згоди заряджальника та елктромобіліста при використанні системи Агрегатора.
 • 2.4. Оплата здійснюється шляхом внесення або резервування грошових коштів на особистий рахунок Клієнта в системі Виконавця у розмірі, який становить не менше ніж 50 грн. 00 коп., а також властник станції має можливість збільшити цю суму, у випадку збільшення, ця інформація буде відображатися у профілі станції та при виборі способа оплати.
 • 2.5. При безпосередньому отриманні Доступів за даним Договором Клієнтом, здійснюється списання або резервування грошових коштів банківської карти Клієнта в розрахунковій системі або системах запропонованих Виконавцем у розмірі вартості, визначеної з урахуванням положень п.п. 2.1., 2.2, 2.3, 2.4 Договору
 • 2.6. Грошові кошти Клієнта, які надходять на банківський рахунок респондентів (власників зарядних пристроїв) Виконавця, та надалі на особистий рахунок респондентів (власників зарядних пристроїв) Виконавця, є платою за отримання Послуг даного Договору та не підлягають поверненню Клієнту за будь-яких умов. Виконавець є лише системою яка з'єднує Клієнта та респондентів (власників зарядних пристроїв які надають послугу).
 • 2.7. Виконавець не зобов'язаний здійснювати виконання умов даного Договору, якщо сума грошових коштів попереднього внесення або резервування від Клієнта становить менше ніж вказано у п.п. 2.4.
 • 2.8. За умови оплати з дотриманням положень розділу 2 Договору, Клієнт має право отримати Доступ даного Договору з використанням вільних зарядних пристроїв для електромобілів (в тому числі їх конекторів та прилеглих машино-місць), інформація про які наявна на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

 • 3.1. Клієнт має право:
  • 3.1.1. отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про вартість та порядок виконання цього Договору на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця;
  • 3.1.2. здійснювати оплату шляхом попереднього внесення або резервування грошових коштів у системі Виконавця у будь-який час.
 • 3.2. Виконавець має право:
  • 3.2.1. вводити додаткові платні послуги або змінювати вартість, розміри сум грошових коштів, встановлені п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4 Договору;
  • 3.2.2. в односторонньому порядку вносити зміни до Договору і розміщувати відповідну інформацію на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця;
  • 3.2.3. зберігати та обробляти персональні дані Клієнта, які були надані Виконавцю під час виконання цього Договору;
  • 3.2.4. змінювати розташування зарядних станцій, їх технічні параметри, збільшувати або зменшувати їх кількість;
  • 3.2.5. не здійснювати повернення грошових коштів, які були витрачені Клієнтом в системі Виконавця;
  • 3.2.6. призупинити виконання умов цього Договору та, в майбутньому, не виконувати свої обов’язки перед Клієнтом, який порушує умови Договору, зокрема в частині дотримання зобов'язань Клієнта за п. 3.3. Договору, та/або не здійснив виплату суми штрафних санкцій, передбаченої п. 5.1. Договору;
  • 3.2.7. не нести відповідальність за спричинення будь-якої несправності авто, у разі порушення алгоритму по ремонту авто зазначеного в пункті 3.3.5.
 • 3.3. Клієнт зобов'язаний:
  • 3.3.1. дбайливо ставитися до майна, яке використовується Клієнтом для безпосереднього отримання Доступів за цим Договором;
  • 3.3.2. не поширювати недостовірну інформацію стосовно Виконавця чи умов виконання цього Договору;
  • 3.3.3. не здійснювати розголошення Конфіденційної інформації;
  • 3.3.4. використовувати машино-місце, що безпосередньо прилягає до зарядного пристрою для електромобілів, виключно за цільовим призначенням – для розміщення електричного транспортного засобу, який перебуває у стані заряджання (заряджається) від такого зарядного пристрою.
  • 3.3.5. у разі виникнення будь-якої несправності авто у процесі заряду чи після заряду, уразі якщо є підозра що несправність виникла через експлуатацію зарядного пристрою, не проводити ремонтні роботи до офіційного висновку фахівця що до причини несправності, та ознайомлення Виконавця з висновком, та узгодження рішення що до ремонту усіма сторонами.
  • 3.3.6. ознайомитись з правилами використання кнопки екстреної зупинки подачі струму(ЕМО), а саме:
   • 3.3.6.1. за переривання подачі струму за допомогою кнопки ЕМО, та відсутності аварійної ситуації накладається штраф у розмірі 5000 грн.
   • 3.3.6.2 переривання подачі струму за допомогою кнопки ЕМО, призводить до посилення зношування контакторів та електроніки автомобіля, а також контакторів, електроніки, силових модулів зарядної станції.
  • 3.3.7. ознайомитись з правилами використання перехідників, або переробки стандарту розетки авто,а саме:
   • 3.3.7.1. Завершуйте зарядку тільки з додатку, або з авто (найчастіше це можна зробити за допомогою подвійного натискання на кнопку відключення авто на ключі).
   • 3.3.7.2. Не виймайте конектор, поки непереконаєтесь що струм на ньому не перевищує 0 ампер (на сторінці транзакції, зарядної сесії)!
   • 3.3.7.3. У разі порушення, ви можете спалити контактори у авто та станції, і підпалити контакти конектора та перехідника.
   • 3.3.7.4. За виймання коннектора який знаходиться під струмом накладається штраф у розмірі 5000 грн.
 • 3.4. Виконавець зобов'язаний:
  • 3.4.1. надавати Клієнту на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця інформацію щодо актуальних умов Договору та умов реалізації цих умов;
  • 3.4.2. забезпечити належне функціонування служби підтримки у межах своїх технічних можливостей.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 • 4.1. Уся інформація у будь-якій формі, що належить Виконавцю, а саме персональні дані, які було внесено Клієнтом під час реєстрації та/або у процесі отримання Доступів за цим Договором і використання мобільного додатку, сайту, або розголошена чи надана будь-яким способом Клієнтом Виконавцю та стосується виконання умов цього Договору (далі – "Конфіденційна інформація"), вважатиметься конфіденційною. Виконавець гарантує, що він докладає усіх зусиль з урахуванням наявних у нього ресурсів по зберіганню Конфіденційної інформації та зобов’язується не використовувати Конфіденційну інформацію з будь-якою метою, іншою ніж забезпечення виконання цього Договору. Після припинення дії цього Договору Виконавець вживатиме всіх заходів, щодо матеріалів, які стосуються будь-якої Конфіденційної інформації, включаючи, без обмежень, знищення таких матеріалів чи їх повернення Виконавцю, видалення з накопичувачів інформації. Не вважається порушенням умов даного Договору використання Виконавцем Конфіденційної інформації для здійснення інформаційної розсилки самостійно та/або із залученням третіх осіб. Виконавець має право на розголошення Конфіденційної інформації лише за умов визначених законом та/або в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 • 4.2 Клієнт, погоджуючись з умовами даного Договору, надає згоду на обробку своїх персональних даних.
 • 4.3 Клієнт не публікуватиме та не повідомлятиме для публікації будь-яку інформацію, що стосується цього Договору, або в якій згадується Виконавець чи мається на увазі назва Виконавця, його дочірніх компаній або пов'язаних компаній, або їх відповідних працівників, довірених осіб, посадових осіб чи представників, або торгові чи фірмові найменування Виконавця або його дочірніх чи пов'язаних компаній, без отримання попереднього письмового погодження Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 5.1. Виконавець має право визначити розмір суми штрафних санкцій, які підлягають сплаті Клієнтом у випадку вчинення Клієнтом наступних порушень:
  • 5.1.1. недбале ставлення до майна, яке використовується Клієнтом для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;
   • 5.1.1.1.Використання не сертифікованих адапторів ( перехідників ) заборонено, та приводить, до ушкодження зарядок, та електромобілів.
   • 5.1.1.2. Перевірити конектор станції та розетку автомобіля на відсутність бруду та механічних ушкоджень, у разі наявності проблем, сповістити технічну підтримку та не починати зарядку.
  • 5.1.2. навмисне пошкодження майна, яке використовується Клієнтом для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;
  • 5.1.3. поширення недостовірної інформації стосовно Виконавця чи процесу виконання даного Договору;
  • 5.1.4. розголошення Конфіденційної інформації.
 • 5.2 Після виявлення факту вчинення Клієнтом порушень, вказаних в п. 5.1. Договору, Виконавець у кожному окремому випадку визначає суму штрафних санкцій, які підлягають сплаті Клієнтом за вчинення такого порушення, про що письмово (електронною поштою) повідомляє Клієнта.
 • 5.3 У разі сплати суми штрафних санкцій, передбачених п. 5.1. Договору, Виконавець може продовжити виконання умов даного Договору.
 • 5.4 У разі порушення Клієнтом зобов'язання, встановленого п. 3.3.4. Договору, Виконавець має право призупинити виконання умов даного Договору зі свого боку на строк в 7 (сім) календарних днів.

6. ІНШІ УМОВИ

 • 6.1. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх опублікування в складі тексту Договору на сайті Виконавця та у мобільному додатку Виконавця.
 • 6.2 У випадку незгоди зі змінами до Договору, внесеними Виконавцем, Клієнт повинен негайно (з дня виявлення такої незгоди шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу Виконавця) припинити виконання цього Договору. Якщо Клієнт продовжує отримувати Доступ за цим Договором, вважається, що він погодився зі змінами, попередньо внесеними до Договору.
 • 6.3 Цей Договір діє з моменту реєстрації Клієнта в системі Виконавця чи входу Клієнта в свій обліковий запис в системі Виконавця як зареєстрованого користувача, що буде розцінюватись як конклюдентна дія Клієнта, направлена на укладення та підписання цього Договору.
 • 6.4 Договір укладається строком на 1 рік.
 • 6.5 Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору Клієнт чи Виконавець не повідомить іншу сторону Договору письмово про його розірвання, Договір вважається продовженим на строк 1 рік.

ДОГОВІР ПРО ПРИЄДНАННЯ ЗАРЯДКИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цей Договір є договором приєднання, як його визначено положеннями статті 634 Цивільного кодексу України, що укладається між Приватним Підприємством «ІНФІНІТ ЧАРДЖ», надалі — Агрегатор ‒ особою, що діє відповідно до предмета цього Договору, та Заряджальник ‒ будь-якою особою, яка має у власності зарядний пристрій, завантажила мобільний додаток та яка має намір отримати онлайн доступ до своїх зарядних пристроїв, передбачений цим Договором, та підтвердила такий намір шляхом реєстрації в системі Агрегатора, чи яка здійснила вхід у свій обліковий запис в системі Виконавця, а отже вважається такою, що ознайомилася з положеннями Договору, прийняла їх та надала згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних у зв'язку з наданням відповідних послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Агрегатор за цим Договором надає доступ (надалі – «Доступ») до програмного забезпечення яке об’єднує власників зарядних пристроїв (надалі - «Заряджальник») та власників електромобілів.
 • 1.2. Заряджальник зобов‘язаний зробити налаштування власних зарядних пристроїв і обрати режим оплати послуг за такий Доступ і заповнити в системі адресу розташування, вартості послуг, потужність та інші дані.

2. ФІНАНСИ ТА РОЗРАХУНКИ

 • 2.1. Заряджальник зобов‘язується оплатити Агрегатору онлайн сервіси, підписки, ліцензії та інші витрати пов'язані з роботою Зарядної Системи, такі як:
  • 2.1.1 Підписка - Базова “ОНЛАЙН”.
   Послуга обробки даних та контролю зарядного пристрою за допомогою сервісів Charger System, доступність інформації про зарядний пристрій через мобільний додаток “EVA Chargers”. Послуга застосовується автоматично до всіх станцій, з яких було оброблено одну або більше зарядних сесій за календарний місяць. Вартість послуги становить 5 доларів США на місяць за кожний зарядний пристрій з сесіями протягом місяця, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку.
  • 2.1.2 Підписка - Додаткова послуга “ІНТЕРНЕТ” по бажанню Заряджальника, за кожну «сім карту» інтернет зʼєднання вартість складає 3 долари на місяць, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку.
  • 2.1.3 Підписка - Додаткова послуга “ОПЕРАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ” по бажанню Заряджальника, автоматизований операційний та бухгалтерський облік що включає оплату електроенергії, звірку лічильників, операційні питання, тощо. Вартість послуги складає 6% з обігу станції.
  • 2.1.4 Підписка - Додаткова послуга “БОНУСКЕШ” по бажанню Заряджальника, Послуга виведення коштів з бонусного балансу , транзитного і рахунків платіжних систем, комісія Агрегатора складає 7% від суми виводу.
  • 2.1.5. Підписка - Додаткова послуга “МУЛЬТИБІЛІНГ” по бажанню Заряджальника, підключення станції до додаткового оператора складає додаткові 7 доларів на місяць, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку, за кожного додаткового оператора.

   При підключенні сторонніх операторів ціноутворення має бути справедливим і рівноцінним, співставно з EVA Chargers та враховуючи витрати заряджальника на вартість комісії операторів які розраховуються і сплачуються окремо за формулою:
   ціна 1 кВт/г + 5% роялті + 2,5% комісії банка
   Приклад: 10 грн за 1 кВт +0,5 грн +0,27 грн = 10,77 грн повна вартість
   Розрахунки при вкладеній комісії: ціна 1 кВт - 13% комісії
   10 грн + ( 14,9% ) = 11,49 грн повна вартість.

 • 2.2. Електромобіліст сплачує додатково до 3% еквайреру (фінансова установа відповідальна виключно за додаткову послугу оплати банківськими картами), та додатково за послуги системи управління та моніторингу 5% Агрегатору, від кожної витраченої суми на зарядку електромобіля в системі Агрегатора, шляхом мовчазної згоди заряджальника та елктромобіліста при використанні системи Агрегатора.
   2.2.1 У разі прийняття Агрегатором сплати Електромобілістом за послугу заряджання на рахунок Агрегатора комісійних коштів Зряджальника, разом із Роялті, розрахунок проводится за формулою: 100% = Агрегатору сплачена Сума 5%+ Роялті залишаються Агрегатору 95% заряджання перераховуєтся на рахунок Зряджальника, як комісійний платіж.
 • 2.3. Як тільки в обліковому записі Заряджальника буде негативний баланс система згенерує рахунок для сплати на користь Агрегатора, для погашення заборгованості. У разі не сплати заборгованості більш ніж 30 днів, система призупинить автоматичне нарахування у гаманець Заряджальника. Одразу після погашення заборгованості система поновить автоматичне отримування коштів за заряджання на користь Заряджальника.
 • 2.4. Тарифи на послуги заряджання виставляє Заряджальник, шляхом внесення цін до програмного забезпечення, у профайлі кожного зарядного пристрою, у мобільному додатку Агрегатора.
  • 2.4.1. Тариф за паркінг може бути використаний тільки на платних паркінгах. У разі відсутності платного паркінга, та використання цього тарифу агрегатор залишає за собою право повернути кошти за паркінг електромобілісту.
 • 2.5. Оплата здійснюється шляхом внесення або резервування грошових коштів на особистий рахунок електромобіліста в системі Агрегатора у розмірі, який становить не менше ніж 50 грн. 00 коп. і автоматично отримується Заряджальником. Розмір мінімальної суми зарядки може бути змінений Заряджальником у більшу сторону.
 • 2.6. При безпосередньому отриманні Доступу за даним Договором електромобілістом та Заряджальником, здійснюється списання або резервування грошових коштів банківської карти електромобіліста в розрахункових системах екваірінгу запропонованих Агрегатором у розмірі вартості, визначеної з урахуванням положень п. 2.2., 2.4., 2.5. Договору.
 • 2.7. Грошові кошти електромобіліста, які надходять на банківський рахунок респондентів Заряджальників за допомогою обрахунків у системі Агрегатора, є платою за отримання Послуг даного Договору та не підлягають поверненню електромобілісту після отримання Послуги. Агрегатор є лише обчислювальною системою яка з'єднує електромобілістів та Заряджальників, і не несе фінансової відповідальності, яка може з’явитися між електромобілістом та Заряджальником.
 • 2.8. Агрегатор не зобов'язаний здійснювати виконання умов даного Договору, якщо сума грошових коштів попереднього внесення або резервування від електромобіліста становить менше ніж вказано у п.2.5.
 • 2.9. За умови оплати з дотриманням положень розділу 2 Договору, електромобіліст має право отримати Доступ до зарядних пристроїв Заряджальника згідно данного Договору з використанням вільних зарядних пристроїв Заряджальників для електромобілів (в тому числі їх конекторів та прилеглих машино-місць), інформація про які наявна на сайті або у мобільному додатку Агрегатора.
 • 2.10. Агрегатор зобов'язаний припинити постачання енергії в разі якщо зарезервованої або в обліковому записі суми недостатньо для повного заряду електрокара або для сплати за простій у під'єднаному стані. Але навіть після припинення подачі струму система нараховуватиме простій, у разі відсутності можливості автоматичного списання з електромобіліста або непогашення заборгованості за простій, Агрегатор зобов'язаний блокувати такому електромобілсту надання послуг, але не зобов'язаний сплачувати Заряджальнику суму боргу за простій яку не стягнуто з електромобіліста.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

 • 3.1. Заряджальник має право:
  • 3.1.1. отримувати від Агрегатора повну та достовірну інформацію про вартість та порядок виконання цього Договору на сайті та у мобільному додатку Агрегатора;
  • 3.1.2. отримувати виключно безготівкову оплату шляхом обліку грошових коштів у системі Агрегатора у будь-який час.
 • 3.2. Агрегатор має право:
  • 3.2.1. вводити додаткові платні послуги або змінювати вартість, розміри сум грошових коштів, встановлені п. 2.5. Договору якщо сума вдвічі перевищує середню на ринку, та п. 2.5. Договору у разі бізнес необхідності згідно ринкових обставин та процесів;
  • 3.2.2. в односторонньому порядку вносити зміни до Договору і розміщувати відповідну інформацію на сайті та у мобільному додатку Агрегатора;
  • 3.2.3. зберігати та обробляти персональні дані Заряджальник, які були надані Агрегатору під час виконання цього Договору;
  • 3.2.4. змінювати у системі розташування зарядних станцій, їх технічні параметри, збільшувати або зменшувати їх кількість;
  • 3.2.5. не здійснювати повернення грошових коштів, які були витрачені Заряджальником в системі Агрегатора;
  • 3.2.6. призупинити виконання умов цього Договору та, в майбутньому, не виконувати свої обов’язки перед Заряджальником, який порушує умови Договору, зокрема в частині дотримання зобов'язань Заряджальника за п. 3.3. Договору, та/або не здійснив виплату суми штрафних санкцій, передбаченої п. 5.1. Договору;
  • 3.2.7 для усунення недоліків в функціонуванні зарядних пристроїв проводити будь-які роботи стосовно монтажу, та виправлення роботи станції, включаючи модернізацію, модифікацію, оновлення компонентів тощо.
 • 3.3. Заряджальник зобов'язаний:
  • 3.3.1. дбайливо ставитися до якості місць розташування зарядних пристроїв та якості монтажу і постачання струму згідно норм та стандартів, які використовується Клієнтом власником електрокара для безпосереднього отримання Доступу та послуг за цим Договором;
  • 3.3.2. не поширювати недостовірну інформацію стосовно Агрегатора чи умов виконання цього Договору;
  • 3.3.3. не здійснювати розголошення Конфіденційної інформації;
  • 3.3.4. використовувати машино-місце, що безпосередньо прилягає до зарядного пристрою для електромобілів, виключно за цільовим призначенням – для розміщення електричного транспортного засобу, який перебуває у стані заряджання (заряджається) від такого зарядного пристрою.
  • 3.3.5. розмістити в додатку інформацію що до юридичної особи, ФОП, тощо, яка отримує кошти, володіє станцією ( або є представником властника , орендарем, тощо ), ця інформація буде відображена у профілі станції. У разі не бажання відображення цієї інформації, потрібно підписати паперову версію та надіслати в екверінгову фінансову установу, яка використовується.
  • 3.3.6. не передавати доступ до облікового запису(аккауту) третім особам, та не продавати обладнання з обліковим записом.
  • 3.3.7. оплачувати виставленні Агрегатором рахунки за роботи з усунення недоліків у функціонуванні зарядних пристроїв п.п.3.2.7.
 • 3.4. Агрегатор зобов'язаний:
  • 3.4.1. надавати Заряджальнику та Клієнту на сайті та у мобільному додатку Агрегатора інформацію щодо актуальних умов Договору та умов реалізації цих умов;
  • 3.4.2. забезпечити належне функціонування служби підтримки у межах своїх технічних можливостей.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 • 4.1. Уся інформація у будь-якій формі, що належить Агрегатору, а саме персональні дані, які було внесено Заряджальником під час реєстрації та/або у процесі отримання Доступів за цим Договором і використання мобільного додатку, сайту, або розголошена чи надана будь-яким способом Заряджальником Агрегатору та стосується виконання умов цього Договору (далі – "Конфіденційна інформація"), вважатиметься конфіденційною. Агрегатор гарантує, що він докладає всіх зусиль з урахуванням наявних у нього ресурсів по зберіганню Конфіденційної інформації та зобов’язується не використовувати Конфіденційну інформацію з будь-якою метою, іншою ніж забезпечення виконання цього Договору. Після припинення дії цього Договору Агрегатор вживатиме всіх заходів, щодо матеріалів, які стосуються будь-якої Конфіденційної інформації, включаючи, без обмежень, знищення таких матеріалів чи їх повернення Агрегатору, видалення з накопичувачів інформації. Не вважається порушенням умов даного Договору використання Агрегатором Конфіденційної інформації для здійснення інформаційної розсилки самостійно та/або із залученням третіх осіб. Агрегатор має право на розголошення Конфіденційної інформації лише за умов визначених законом та/або в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 • 4.2 Заряджальник, погоджуючись з умовами даного Договору, надає згоду на обробку своїх персональних даних.
 • 4.3 Заряджальник не публікуватиме та не повідомлятиме для публікації будь-яку інформацію, що стосується цього Договору, або в якій згадується Агрегатор чи мається на увазі назва Агрегатор, його дочірніх компаній або пов'язаних компаній, або їх відповідних працівників, довірених осіб, посадових осіб чи представників, або торгові чи фірмові найменування Агрегатор або його дочірніх чи пов'язаних компаній, без отримання попереднього письмового погодження Агрегатора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 5.1. Агрегатор має право визначити розмір суми (виключно згідно мотивованої калькуляції) штрафних санкцій, яка не може бути більше ніж сума відшкодування збитків завданих Агрегатору, електромобілістам або третім особам які звернулися до Агрегатора за компенсацією. Штраф підлягає сплаті Заряджальником у випадку вчинення Заряджальником наступних порушень:
  • 5.1.1. недбале ставлення до зарядних пристроїв, які використовує Заряджальник для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;
  • 5.1.2. неякісне встановлення або обслуговування зарядних пристроїв, яке використовується Заряджальником для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;
  • 5.1.3. поширення недостовірної інформації стосовно Агрегатора чи процесу виконання даного Договору;
  • 5.1.4. розголошення Конфіденційної інформації.
 • 5.2. Після виявлення факту вчинення Заряджальником порушень, вказаних в п. 5.1. Договору, Агрегатор у кожному окремому випадку визначає суму штрафних санкцій, які підлягають сплаті Заряджальником за вчинення такого порушення, про що письмово (електронною поштою) повідомляє Заряджальника.
 • 5.3. У разі сплати суми штрафних санкцій, передбачених п. 5.1. Договору, Агрегатор може продовжити виконання умов даного Договору.
 • 5.4. У разі порушення Заряджальником зобов'язання, встановленого п. 5.1. Договору, Агрегатор має право призупинити виконання умов даного Договору зі свого боку на строк в 7 (сім) календарних днів.

6. ІНШІ УМОВИ

 • 6.1. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх опублікування в складі тексту Договору на сайті та у мобільному додатку Агрегатора.
 • 6.2 У випадку незгоди зі змінами до Договору, внесеними Агрегатором, Заряджальник повинен негайно (з дня виявлення такої не згоди шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу Агрегатора) припинити виконання цього Договору. Якщо Заряджальник продовжує отримувати Доступ за цим Договором, вважається, що він погодився зі змінами, попередньо внесеними до Договору.
 • 6.3 Цей Договір діє з моменту реєстрації Заряджальника в системі Агрегатора чи входу Заряджальника в свій обліковий запис в системі Агрегатора як зареєстрованого користувача, що буде розцінюватись як конклюдентна дія Заряджальника, направлена на укладення та підписання цього Договору.
 • 6.4. У випадках сплати за послуги заряджання юридичними особами, Заряджальники які є ФОП і знаходяться на 2 групі Єдиного Податку, не можуть надавати ці послуги згідно чинного Закону України.
 • 6.5 Договір укладається строком на 1 рік.
 • 6.6 Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору Заряджальник чи Агрегатор не повідомить іншу сторону Договору письмово про його розірвання, Договір вважається продовженим на строк 1 рік.
arrow up